Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)(2020.04.15) napjától hatályos szabályozás szerint)

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) érvényesek a Cremix Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1063 Budapest, Szív utca 17. 3. em. 13., Cg. 01-09-173888) (továbbiakban: „Eladó”) által üzemeltetett www.ixxxiekszer.hu honlapon (továbbiakban: „Honlap“) elérhető és megvásárolható termékekre, illetve elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra.

Az ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely az Eladó és a Vevő (a továbbiakban: „Vevő”) között elektronikusan jön létre.

A Honlap használatával, illetve a regisztrációval a Vevő elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket. A Honlapot csak az ÁSZF feltételeit és az adatvédelmi nyilatkozatot elfogadó személy használhatja, vagyis a Honlap használata során a Vevőnek el kell fogadnia az ÁSZF feltételeit, valamint az adatvédelmi nyilatkozatban szereplő adatkezelést. Ennek hiányában a Vevő a Honlapon vásárlást nem eszközölhet.

Kiskorú, vagy cselekvőképességében korlátozott személy csak törvényes képviselője beleegyezésével veheti igénybe a Honlap szolgáltatásait. Ezen beleegyezés megszerzése a cselekvőképességében korlátozott személy felelőssége és feladata. Az Eladónak nem feladata és nincs is rá lehetősége, hogy tudja, illetve kiderítse ki van az online tranzakciók során a felhasználói oldalon, ezért ennek felelőssége kizárólag a Vevőt terheli.

Amennyiben a Vevő a Honlapra belép, és annak használatát folytatja, úgy azzal a Vevő kijelenti, hogy az ÁSZF-ben, valamint az adatvédelmi nyilatkozatban levő felhasználási feltételeket megértette, azokat tudomásul vette, és a Honlap használatának feltételeit elfogadja, az adatkezelés leírt módjához hozzájárul.

Amennyiben a Vevő nem fogadja el az ÁSZF-et, vagy az adatkezeléshez nem járul hozzá, úgy haladéktalanul köteles megszakítani a Honlap használatát és elhagyni azt.

Tájékoztatjuk Önt, hogy az online rendelésekkel, a szállítás folyamatával kapcsolatban felmerülő kérdések esetén a jelen ÁSZF-ben megadott elérhetőségeinken állunk rendelkezésre.

Az Eladó adatai:

Cremix Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Postai cím: 1061 Budapest, Jókai tér 8. 4. em. 12.

Email: info@ixxxiekszer.hu

Telefonszám: 0036-30-469-0722

A Vevő és egyéb felhasználó

Vevő: aki az Eladó által értékesítésre kínált egy vagy több termék megrendelésével Eladóval adásvételi szerződést köt. Egyéb felhasználó: aki a weboldalon regisztrál, vagy hírlevél küldéséhez hozzájárul.

A szerződés tárgya

Jelen ÁSZF-ek az Eladó és a Vevő között a www.ixxxiekszer.hu internetes oldalon működő webáruházban található termékekre kötött adásvételi szerződésekre vonatkoznak. Az általános szerződési feltételek rendelkezéseket tartalmaznak a www.ixxxiekszer.hu weboldalon történő regisztrációra és a hírlevél küldés-szolgáltatásra vonatkozóan is.

Az Eladó és a Vevő között létrejövő adásvételi szerződés tárgyát az Eladó által értékesítésre kínált, a www.ixxxiekszer.hu internetes oldalon működő webáruházban található termékek közül a Vevő által kiválasztott, és Eladó által visszaigazolt egy vagy több termék képezi. A termékek ára, lényeges tulajdonságai és jellemzői az egyes termékeknél kerülnek feltüntetésre.

A www.ixxxiekszer.hu webáruház „iXXXi Jewelry & iXXXi Men”, valamint „Brace Jewels” márkájú termékeket kínál vásárlói számára.

A megjelenített termékeket jelen webáruházból történő megrendelés után személyesen vehető át a 1061 Budapest, Jókai tér 8. 4. em. 12. címen, illetőleg futárszolgálat szállítja ki a Vevő által megadott címre.

Az adásvételi szerződés létrejötte

A termékek webáruházban történő megjelenítése nem jelenti az Eladó ajánlati kötöttségét, Eladót ajánlati kötöttség nem terheli. A Vevő által egy vagy több termék megrendelése szerződéskötésre irányuló ajánlatnak minősül. Az adásvételi szerződés a megrendelés Eladó általi visszaigazolásával, mint az ajánlat elfogadásával jön létre.

A megrendelés a www.ixxxiekszer.hu internetes oldalon található webáruházon keresztül történik.

A vásárlásnak kifejezetten feltétele a regisztráció.

A regisztráció során a Vevőnek a nevét (vezetéknév és keresztnév), e-mail címét, valamint a születési dátumát szükséges megadni.

Amennyiben rendelését már elküldte, és a rendelést visszaigazoló e-mailben vesz észre hibát rendelésével kapcsolatban, mielőbb vegye fel Eladóval a kapcsolatot a fent megtalálható elérhetőségek valamelyikén. A Vevő e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. A szerződés ezen visszaigazolás Vevőhöz történő megérkezésével jön létre. Amennyiben e visszaigazolás a Vevő megrendelésének elküldésétől számított legkésőbb 24 órán belül a Vevőhöz nem érkezik meg, a Vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól.

A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő az Eladóhoz, illetve a Vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Eladó akkor fogadja el a megrendelést, ha Vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi információt helyesen Eladó rendelkezésére bocsátotta a megrendelés időpontjában. A hibás adatok megadása miatti téves teljesítésből eredő károkért Eladó nem vállal felelősséget, az ebből eredő költségeket a Vevő viseli, illetve köteles megtéríteni Eladó részére. A Vevőnek a megrendelés elküldése, illetve a visszaigazolás megérkezése után a megrendelésben tévesen megadott adatokat az Eladó felé telefonon vagy e-mailben van lehetősége javítani. A Vevő köteles a téves adatokat mihamarabb korrigálni. Amennyiben a megrendelésben megadott adatokat a Vevő a termékek szállításra történt átadását követően módosítja, köteles az ebből eredő többletköltségeket viselni. A szerződés távollévők között kötött szerződés, amely nem minősül írásba foglalt szerződésnek. Eladó nem rögzíti a szerződést, így a szerződés utóbb nem hozzáférhető. Jogi szempontból a Honlapon leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek. A szerződés nyelve magyar, a szerződésre Magyarország joga az irányadó. A szerződésre magatartási kódex nem vonatkozik.

A termékek ára

A webáruházban szereplő termékek megvásárlása fizetési kötelezettséggel jár. A Vevőt terheli a termék árának, valamint a szállítás költségének megfizetése. A termékek vételára nem tartalmazza az esetleges csomagküldés/kiszállítás/ opcionálisan választott csomagolás költségeit. Ez utóbbiakról az Eladó külön tájékoztatja a Vevőt a megrendelés folyamata során.

A termékek ára a webáruházban, az adott terméknél kerül feltüntetésre. Az árak minden esetben bruttó árak, tartalmazzák az általános forgalmi adót. Amennyiben a termékek ára technikai hiba miatt, vagy egyéb okból tévesen kerül feltüntetésre a webáruházban, Eladó erről haladéktalanul tájékoztatja a Vevőt. Ezen tájékoztatás nem minősül visszaigazolásnak, így nem jelenti a szerződés létrejöttét, akkor sem, ha Eladó automatikus visszaigazolást küld. Ez esetben a Vevő szerződési ajánlatának a Vevő kifejezett elfogadó nyilatkozata minősül, amely tartalmazza, hogy a megrendelését a termék Eladó által helyesbített, tényleges árának ismeretében, azt elfogadva adja le. A szerződés ez esetben is Eladó visszaigazolásával jön létre.

Hibás árnak minősül különösen, de nem kizárólagosan: a) nyilvánvalóan téves, irreális ár, ami az érintett termék közismert, általánosan elfogadott árától jelentősen eltér; b) esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os ár; c) egyéb feltűnő értékaránytalanságot mutató ár.

Az Eladó az adatbeviteli hibákból, téves, hibás stb. ár feltüntetésből eredő felelősségét a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárja.

A termékek átvétele, szállítás

Eladó a szerződés létrejötte után 8 napon belül elkészíti és csomagolja a megrendelt termékeket. A termékek kézbesítő a Magyar Posta Zrt. (futárszolgálat) igénybevételével kerülnek kiszállításra a Vevő által megadott címre. A futárszolgálat a kézbesítést munkanapokon 8-17 óra között végzi.

A kiszállítás Díja bruttó 20.000,-Ft alatti rendelés esetén bruttó 990,-Ft. A Vevőt bruttó 20.000,-Ft feletti vásárlás esetén, szállítási költség nem terheli.

Általános teljesítési határidő:

Utánvétes fizetésre nincsen lehetőség.

Az oldalon feltüntetett, illetve egyéb formában jelzett szállítási határidő minden esetben várható szállítási időt jelent. A kiszállítás tényleges időpontja a kézbesítőtől függ, ezért az előzetesen, tájékoztató jelleggel jelzett szállítási határidőtől való eltérésért Eladó semmilyen felelősséget nem vállal. A futárszolgálat kétszer kísérli meg a termékek kézbesítését. A sikertelen kiszállítás költségei – amennyiben a kiszállítás a Vevőnek felróható okból hiúsult meg – a Vevőt terhelik. A harmadszori kiszállításra kizárólag az áru ellenértékének és a sikertelen kiszállítás költségeinek előre történő átutalása esetén kerül sor.

A küldemény sértetlenségét érintő reklamációt Eladó abban az esetben fogad el, ha a kézbesítéskor a csomag átvételét annak sérülése miatt a Vevő megtagadja, és erről a kézbesítővel jegyzőkönyvet vetet fel. Mennyiségi kifogásra vonatkozó reklamációt Eladó abban az esetben fogad el, ha a kézbesítéskor a Vevő erről a kézbesítővel jegyzőkönyvet vetet fel.

Fizetési módok és számlázás

Banki átutalás

A Vevő a termékek vételárát és a szállítás költségét banki átutalás útján tudja megfizetni.

A Vevő a szállítás költségét és a termékek árát azok kiszállítását, illetve átvételét megelőzően fizeti meg átutalás útján az Eladó által e-mailben megadott számlaszámra.

Bankkártyás fizetés

Webáruházban a vételár és a szállítás költség megfizetése történhet bankkártyával.

Barion

A Webáruházban lehetőség van bankoktól független bankkártya és e-pénz elfogadására alkalmas fizetőkapuval (Barion Smart Gateway) történő fizetésre, Barion saját applikációja segítségével.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A kiszállított termék az Eladó tulajdonában marad mindaddig, amíg a vételár- fizetés teljes egészében meg nem történik.

Az Eladót semmilyen felelősség nem terheli, amennyiben a szállítási késedelem, illetve egyéb probléma a Vevő által pontatlanul és/vagy hibásan megadott adatok miatt következett be.

Szavatosság

Eladó a termékeire a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (Ptk.) előírtak szerinti szavatossággal tartozik.

Az Eladó hibásan teljesít, ha a szolgáltatott dolog a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban meghatározott minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan az Eladó, ha a Vevő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy azt ismernie kellett.

Fogyasztó: szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. Fogyasztónak minősülő Vevő által a teljesítést követő hat hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy az már a teljesítés idején megvolt, kivéve, ha ez a vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

Kellékszavatosság: Az Eladó a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. Kellékszavatossági igénye alapján a Vevő választása szerint:

⦁ kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az az Eladónak – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy

⦁ az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát az Eladó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha az Eladó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a megfelelő határidőn belül a Vevő érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Vevőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a Vevő által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeit kímélve kell elvégezni. A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles az Eladónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre az Eladó adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. A Vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát az Eladóval közölni. Fogyasztónak minősülő Vevő esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vevő felelős. A Vevő kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év, fogyasztónak minősülő Vevő esetén a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Vevő a dolgot nem tudja rendeltetésszerűen használni. A dolognak a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ez abban az esetben is irányadó, ha a kijavítás eredményeként új hiba keletkezik. A jogosult kellékszavatossági jogait az ugyanabból a szerződésből eredő követeléssel szemben kifogásként akkor is érvényesítheti, ha a kellékszavatossági igény elévült.

Termékszavatosság: Eladó az alábbiak szerint tájékoztatja a Vevőt a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi rendelkezésekről (Ptk. 6:168-6:170.§§). Vállalkozás által fogyasztónak eladott ingó dolog hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

  1. a) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;
  2. b) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy
  3. c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta. Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

A Vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár. A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a gyártóval szemben.

Elállási jog és az elállás részletei

Amennyiben a Vevő a termék kiszállítása illetve átvétele után el kíván állni a vásárlástól, azt az áru átvételét követő 14 naptári napon belül, indoklás nélkül megteheti. Ennek módjáról a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló, 45/2014. (II.26.) számú kormányrendelet rendelkezik.

A Vevő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a megrendelt terméket átvette. A Vevő nyilvánvalóan elállási jogát a szerződés megkötése napja –azaz a termék megvásárlása – és a termék átvétele közötti időszakban is korlátozás nélkül gyakorolhatja. Ez esetben a Vevő ez irányú szándékát írásban, e-mail útján info@ixxxiekszer.hu e-mail címre történő megküldéssel tudja jelezni az Eladó felé, elállási szándékának egyértelmű kinyilvánításával és a megrendelés illetve a megrendelő azonosítását lehetővé tevő információk megadásával.

Több termék adásvétele eseten, ha az egyes termékek kiszállítása, avagy átvétele eltérő időpontban történik, akkor az utoljára kiszállított, avagy átvett termék átvételének napjától gyakorolhatja a Vevő az elállás jogát.

Amennyiben a Vevő a kiszállítást, avagy átvételt követően kíván elállni a vásárlástól, úgy az írásbeli elállási nyilatkozatot a termék átvételét követő 14 naptári napon belül postán vagy elektronikus levél formájában szükséges megküldenie az Eladónak, egyúttal az elállási jog gyakorlásának napjától számított 14 napon belül köteles visszaküldeni, vagy átadni a terméket az Eladó számára.

Visszaküldési cím: 1061 Budapest, Jókai tér 8. 4. em. 12.

Amennyiben a termék nem volt használva, eredeti, bontatlan csomagolással rendelkezik, illetve bármely egyéb módon a termékhez rögzített címke nem került eltávolításra, a Vásárló jogosult arra, hogy a terméket /termékeket visszaadja, vagy személyesen átadja. Egyéb esetben az Eladó jogosult megtagadni az átvételt.

A Vevő elállása esetén az Eladó haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a Vevő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget.

A Vevő az elállás jogát egyértelmű nyilatkozat formájában vagy az alábbi nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja:

Elállási nyilatkozat-minta:

Címzett: Cremix Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

[ Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék pontos  megjelölése ]

Szerződéskötés időpontja /termék átvétel időpontja: [ a megfelelő adat megadandó ]

A Vevő neve: [ értelemszerűen kitöltendő ]

A Vevő címe: [ értelemszerűen kitöltendő ]

A Vevő aláírása: [ kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén aláírandó ]

Kelt: [ értelemszerűen kitöltendő ]

Ha a Vevő a fentieknek megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni.

Az Eladó mindaddig jogosult visszatartani a szerződéstől való elállásból következően visszafizetendő összeget, amíg a Vevő a terméket vissza nem szolgáltatta.

A visszatérítés során az Eladó az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Vevő más fizetési módhoz kifejezetten hozzájárulását adja.

Amennyiben a Vevő az elállási jogát gyakorolja, köteles visszaszolgáltatni minden, a termékhez mellékelt és átvett tételt. Ha a Vevő a visszaküldött termékhez nem mellékel minden, eredetileg a Vevő részére átadott tételt, az Eladó jogfenntartással él, hogy a hiányzó tételekért díjat számítson fel a Vevőnek.

Az irányadó jogszabály szerint elállás esetén a Vevőt kizárólag a termék visszaküldésének a közvetlen költsége terheli, kivéve, ha az Eladó vállalta e költség viselését. Az Eladó már most kifejezetten jelzi, hogy nem vállalja, hogy a Vevő 14 napon belüli (indokolást nem igénylő) elállási joga gyakorlása esetén megtérítse a visszaküldés költségét. Ez a költség minden esetben a Vevőt terheli. E körben javasolt, hogy a Vevő a termék visszaküldését a legkevésbé költséges módon intézze. Amennyiben a Vevő elállás esetén nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, úgy az ebből adódó többletköltséget az Eladó szintén nem köteles megtéríteni. A visszaszállítás során a kárveszély a Vevőt terheli, ezért javasolt a termék biztonságos csomagolása, amire legcélszerűbb a gyári csomagolás.

Abban az esetben, amennyiben a Vevő elállásának az oka az, hogy az Eladó tévesen, a Vevő által megrendelt terméktípustól eltérő terméket, avagy méretet küldött, abban az esetben a visszaküldés költsége az Eladót terheli.

A Vevő csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Az Eladó követelheti a fenti használatot meghaladó használatból adódó és a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárainak megtérítését.

A szerződés megszűnése, megszüntetése

A szerződés annak teljesítésével megszűnik. A szerződő felek a szerződést közös megegyezéssel felbonthatják, ebben az esetben az a megkötésének időpontjára visszamenőleges hatállyal szűnik meg.

Az elállás esetén a szerződés megkötésének időpontjára visszamenőleges hatállyal szűnik meg, és a szerződő felek kötelesek egymással elszámolni.

A Vevő a szerződés teljesítés, megszűnése után is a Vevő rendelkezésére áll az Eladó adatainál megjelölt telefonszámon és e-mailben egyaránt.

 

Tájékoztatás a regisztrációról

Hírlevél:

A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket az Eladó csak az érintett kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A hírlevelek küldéséről bármikor ingyenesen le lehet iratkozni. Ezt megteheti az Eladó részére küldött levél, e-mail útján, vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás” linkre történő kattintással. Ebben az esetben ***az érintett minden – a hírlevelek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további hírleveleket, ajánlatokat nem küld az érintettnek. Az adatok kezelésekor az Eladó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 rendeletében foglaltak szerint köteles eljárni.

Egyéb tájékoztatás

A szerződés tárgyának lényeges jellemzőiről szóló további tájékoztatás a konkrét árucikk gyártójának információs oldaláról, dokumentációjából ismerhető meg. Ennek esetleges pontatlanságáért az adott termék gyártója felelős.

Eladó felelőssége

Eladó nem vállal felelősséget a webáruháznak, valamint annak tartalmának elérhetőségéért és működéséért. Eladó nem felelős semmilyen kárért, amely a webáruházhoz való csatlakozás miatt következett be. Eladó nem vállal felelősséget olyan hibák esetén, amelyek megakadályozzák a webáruház akadálytalan működését és a weboldalon történő vásárlást, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az Interneten küldött és fogadott adat elveszik. Eladó nem vállal felelősséget a webáruház használata során fellépő szoftver, kommunikációs, vagy egyéb technikai hibákért. Eladó nem vállal felelősséget az elírási hibákért, a webáruházban elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért, különös tekintettel a téves ármegjelölésre. Eladó nem vállal felelősséget a webáruház adatainak és információinak felhasználásából, továbbadásából vagy nem elérhetőségéből eredő közvetlen, közvetett vagy egyéb károkért.

A webáruházban található képek minták, az eltérésekért Eladó felelősséget nem vállal. Eladó fenntartja magának a jogot a webáruház részleges vagy teljes megszüntetésére, megváltoztatására és szüneteltetésére bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül, az ebből eredő közvetlen, közvetett vagy egyéb károkért Eladó felelősséget nem vállal. Eladó nem vállal felelősséget a webáruház honlapjáról elérhető más internetes honlapok tartalmáért, valamint nem vállal felelősséget az Eladó honlapjára mutató más internetes honlapok tartalmáért.

Vevő felelőssége

Vevő és az egyéb felhasználó kijelenti, hogy az Internet technikai és műszaki korlátait ismeri, a technológiával együtt járó hibalehetőségeket és kockázatokat elfogadja. Ennek megfelelően tudatában van annak, hogy az Interneten keresztül rendelkezésre bocsátott információk hitelessége, helyessége és teljessége nem garantálható. Vevő és az egyéb felhasználó felelőssége a számítógépén tárolt adatok megvédése, különös tekintettel a webáruházba való bejelentkezéshez szükséges adatokra. Eladó nem vállal felelősséget a felhasználói adatok Vevő és az egyéb felhasználó tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen személy általi használatából eredő károkért. Vevő és az egyéb felhasználó felelősséggel tartozik a saját adatainak illetéktelen használatával az Eladónak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért. Vevő tudomásul veszi, hogy megrendelése jóváhagyásával jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja, az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el.

Egyéb rendelkezések:

Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben az alábbi jogszabályok irányadók:

– Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

– A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet

– A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény

– A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

– Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE.

Az Eladó fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel az iXXXi,  iXXXi Jewelry & iXXXi Men”, valamint „Brace Jewels”  nevekre, az ehhez tartozó aldomainekre, aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely Eladó adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos az Eladó által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével Eladó adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

Az Eladó jogosult jelen ÁSZF-t bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandóak. Eladó fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Honlapon előzetes figyelmeztetés nélkül.

Budapest, április 2020.04.15